2012/Jun/14

บทไหว้ครู

 ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตะรานุสาสกา

ข้อฯ ขอประณตน้อมสักการ  บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้า ฯ ในการปัจจุบัน
ข้า ขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา

 ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้า ฯ และประเทศไทยเทอญ .
 
ปัญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

edit @ 14 Jun 2012 14:46:04 by thanasak2007

edit @ 14 Jun 2012 14:49:21 by thanasak2007

Comment

Comment:

Tweet